O noua procedură pentru emiterea soluției fiscale

Home » Instrumente » O noua procedură pentru emiterea soluției fiscale

O nouă procedură pentru emiterea soluției fiscale

Conform Codului de Procedură Fiscală, soluția fiscală individuală anticipată (”SFIA” sau ”soluție fiscală”) este actul administrativ emis de organul fiscal central în vederea soluționării unei cereri a contribuabilului/plătitorului referitoare la reglementarea unei situații fiscale de fapt viitoare.

Reamintim că SFIA este o modalitate prin care contribuabilul poate obține certitudinea tratamentului fiscal al unor tranzacții pe care urmează să le efectueze în viitor și este recomandabilă pentru tranzacțiile complexe, cu caracter excepțional în activitatea contribuabililor, sau pentru tranzacțiile noi de valori mari, cu impact considerabil asupra activității și impozitelor datorate de contribuabili.

Reglementările aplicabile SFIA au fost modificate în cursul anului 2022 (prin OG 11/2022, OG 31/2022), astfel:

  • Cererea pentru emiterea soluției fiscale se depune pentru o singură situație fiscală de fapt viitoare și o singură obligație fiscală principală, însă contribuabilul/plătitorul poate depune mai multe cereri în vederea reglementării mai multor situații fiscale de fapt viitoare.
  • Anterior depunerii cererii de emitere a unei SFIA, contribuabilul/plătitorul poate solicita în scris organului fiscal competent o discuție preliminară pentru emiterea unei SFIA.
  • Termenul pentru soluționarea cererii de emitere a SFIA este de până la 6 luni (anterior era de 90 de zile).
  • Emiterea unei SFIA se supune unei taxe de emitere de 5.000 euro, pentru contribuabilii mari și contribuabilii nerezidenți, respectiv de 3.000 euro, pentru celelalte categorii de contribuabili/plătitori.Taxa se restituie doar în anumite situații bine precizate în lege, inclusiv în situația în care ANAF respinge emiterea SFIA.

Art. 52, alin. (22) din Codul de Procedură Fiscală reglementează că, prin ordin al ministrului finanțelor, se stabilește procedura privind emiterea soluției fiscale, precum și conținutul cererii pentru emiterea SFIA. Ordinul nr. 1178/2023 (MO 263 din 30 martie 2023) reglementează o nouă procedură de emitere a SFIA și un nou conținut al cererii pentru emiterea SFIA, în vigoare de la 30 martie 2023.

Contribuabilii/Plătitorii pot solicita organului fiscal competent emiterea unei soluții fiscale prin depunerea unei cereri, cu cel puțin 90 de zile anterior datei la care intenționează să efectueze tranzacțiile propuse.

Ordinul nr. 1178/2023 reglementează etapele emiterii unei soluții fiscale:

  1. Anterior depunerii cererii pentru emiterea soluției fiscale, contribuabilul/plătitorul poate solicita organului fiscal competent organizarea unei discuții preliminare.Cererea pentru organizarea discuției preliminare depusă concomitent sau ulterior cererii pentru emiterea soluției fiscale nu va fi luată în considerare de organul fiscal competent.Discuția preliminară este reglementată în detaliu, inclusiv faptul că discuția în sine și afirmațiile sau comentariile reprezentanților organului fiscal competent, participanți la discuție, nu sunt opozabile și nu constituie un angajament privind aprobarea/respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale.
  2. Procedural, urmează o analiză prealabilă, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii pentru emiterea soluției fiscale, în care organul fiscal competent analizează conformitate a cererii de emitere a soluției fiscale, respectiv se verifică respectarea condițiilor de formă și încasarea taxei pentru emiterea soluției fiscale. Procedura enumeră situațiile în care cererea de SFIA nu va fi luată în calcul de ANAF, în urma acestei analize prealabile, contribuabilul fiind notificat despre acest lucru.
  3. Cererile care nu se încadrează în situațiile enumerate pentru a nu fi luate în considerare ca urmare a analizei prealabile intră în etapa de analiză de fond. Noua procedură detaliază mult mai multe situații în care cererea de SFIA este respinsă, focusul fiind pe situațiile în care ar putea să ceară validarea tratamentului fiscal al unor tranzacții cu scop de planificare fiscală agresivă sau chiar tranzacții care nu au scop economic. De asemenea, sunt respinse cererile care doar formal probează faptul că se referă la tranzacții viitoare, sau acelea al căror tratament fiscal nu este reglementat de Codul Fiscal, sau se referă la mai mult de o tranzacție. Tranzacțiile ipotetice, cele pentru care contribuabilul nu prezinta suficient de detaliat propunerea de tratament fiscal, sau pentru care prezintă tratamente fiscale alternative, nu vor putea să beneficieze nici ele de SFIA. Noua procedură pare să fie mult mai restrictivă cu situațiile în care se poate obține o SFIA, unele restricții părând chiar că fac imposibilă obținerea unei asemenea soluții fiscale (de ex., respingerea cererii dacă tratamentul fiscal aplicabil contribuabilului/plătitorului solicitant este dependent de tratamentul fiscal aplicabil altor entități sau persoane implicate în tranzacțiile propuse, dar care nu au solicitat emiterea unei soluții fiscale, prevedere care ar putea fi interpretată ca solicitare pentru ambii parteneri ai unei tranzacții să aplice pentru SFIA!).
  4. Anterior emiterii soluției fiscale, organul fiscal competent comunică proiectul soluției fiscale contribuabilului/plătitorului în vederea formulării unui punct de vedere. Contribuabilul/Plătitorul comunică punctul de vedere cu privire la proiectul de soluție fiscală sau notifică organul fiscal competent cu privire la renunțarea la acest drept.
  5. Soluția fiscală se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.Noua procedură prevede și situații când SFIA, odată emisă, poate fi revocată.

Noua procedură înlocuiește pe cea reglementată de Ordinul 3736/2015. Cererile pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluționează conform noii proceduri.

Și cererile de emitere a SFIA sunt acum mai laborioase, cu un conținut de informații extins. Deși noua procedură este mult mai restrictivă, soluția fiscală rămâne un instrument util de creștere a gradului de certitudine fiscală pentru tranzacții complexe sau de volume mari.

***

Prezenta informare nu reprezintă consultanță fiscală. NOA Tax &Training SRL nu își asumă răspunderea pentru modul de aplicare a prevederilor fiscale pe cazurile particulare ale fiecărui contribuabil în parte. Prezenta informare nu este furnizată cu intenția de a ajuta la evitarea sau diminuarea în mod nelegal a impozitelor, taxelor sau accesoriile care ar putea fi impuse de autorități.

Pentru asistență fiscală în procedura de obținere a unei soluții fiscale, ne puteți contacta pe email la nadia.oanea@taxandtraining.com 

www.taxandtraining.com

Nadia Oanea | CCFR, CECCAR, ADIT  

Despre Tax & Training

NOA Tax & Training oferă clienților consultanță specializată în probleme de taxare domestică si internațională, prețuri de transfer și training specializat în domeniul fiscal. Expertiza oferită este rezultatul a peste 20 de ani de experiență acumulată la nivel local și internațional de către Nadia Oanea, consultant fiscal, expert contabil și trainer cu experiență în domeniul financiar-contabil, la care se adaugă experiența unei rețele de colaboratori specializați.

Contactați-ne

Dacă vi s-a părut util acest articol, îl puteți distribui colegilor și prietenilor. Pentru discuții personalizate, ne puteți contacta pe email la nadia.oanea@taxandtraining.com.

Pentru mai multe articole pe teme de fiscalitate, urmăriți-ne pe LinkedIn sau Facebook: Nadia Oanea | LinkedIn, Tax & Training | Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Formularul de contact

Ai un proiect de fiscalitate la care ai nevoie de consultanță specializată?

Ai o echipa care are nevoie de training?

Ai un proiect sau o propunere de colaborare?

Completează formularul de mai jos și hai să stabilim un apel inițial
pentru a pune pe roate proiectul tău.