Skip links

Consultanță fiscală și prețuri de transfer

Modelele noi de afaceri, digitalizarea, contextul geopolitic și economic, precum și politicile publice transformă peisajul impozitării la nivel global. În contextul unui control sporit din partea autorităților fiscale, contribuabilii necesită o înțelegere amplă a conformării fiscale și a unor abordări noi pentru prevenirea și soluționarea disputelor fiscale.

Consultanță fiscală și prețuri de transfer

Prin serviciile noastre de consultanță fiscală, oferim asistență specializată și orientare strategică într-o gamă largă de aspecte legate de impozite pentru indivizi și companii. Aceste servicii sunt concepute pentru a ajuta clienții să navigheze prin complexitatea legislației fiscale, să identifice oportunități fiscale și să minimizeze riscurile.

Consultanța fiscală și de prețuri de transfer oferită de Tax & Training se bazează pe 3 piloni esențiali:

 • Un nivel ridicat de înțelegere a afacerii clienților, și a problemelor cu care aceștia se confruntă. Astfel, ne concentrăm pe a oferi soluții de business la problemele și provocările clienților, în care fiscalitatea reprezintă o parte importantă, însă nu este singura component a soluției.
 • O inventariere comprehensivă a riscurilor fiscale, și oferirea de soluții pentru gestionarea riscurilor prin apel la o gamă completă de proceduri fiscale. Avem un grad ridicat de cunoaștere a procedurilor fiscale, și a modului în care accesarea acestora poate ajuta clienții să gestioneze situații de incertitudine și risc.
 • Soluții construite pe cunoașterea modelelor de afaceri și pe cele mai bune practici la nivel național și internațional, adaptate specificului fiecărui client pentru a asigura conformarea cu cerințele legislative și fiscale în continuă schimbare, care optimizează sarcina fiscală și minimizează expunea la riscuri.

Serviciile Tax & Training acoperă:

Consultanță fiscală privind

 • Impozitul pe profit și impozit pe venitul microîntrepriderilor (de ex., analiza sistemului de impozitare aplicabil, implicațiile impozitului minim pe cifra de afaceri sau ale impozitului minim global, analiza deductibilității unor cheltuieli, implicațiile fiscale ale investițiilor străine în România, inclusiv analiza riscului de sediu permanent în România, analiza locului conducerii efective etc.)
 • TVA (de ex., analiza tratamentului de TVA aplicabil unor tranzacții complexe cu bunuri și servicii; implicațiile TVA în structurarea lanțurilor de aprovizionare, în reorganizări, transferuri de afaceri, fuziuni și achiziții; aplicarea scutirii de TVA în cazul livrărilor intracomunitare, a exporturilor de bunuri, și a livrărilor în lanț; analiza riscului de sediu fix pentru contribuabilii nerezidenți; analiza obligației de înregistrare în scopuri de TVA; implicații ale RO e-Factura, RO e-Transport și raportării SAF-T).
 • Impozit pe venit și contribuții sociale (de ex., tratamentul diverselor componente ale pachetelor salariale, aplicarea planurilor de stock option, implicațiile fiscale ale organizării activității sub diferite forme, impozitarea câștigurilor de capital etc.)
 • Servicii de mobilitate internațională (de ex., impozitarea salariaților detașați, determinarea rezidenței fiscale etc.)
 • Impozitul cu reținere la sursă pe veniturile nerezidenților obținute din România (de ex., dobânzi, redevențe, servicii, comisioane, câștiguri de capital, aplicarea tratatelor de evitare a dublei impuneri și a directivelor europene etc.).

Conformare fiscală

 • Înregistrarea fiscală în România a nerezidenților, în scopuri de TVA (înregistrare directă sau prin sediu fix pentru nerezidenți), impozit pe profit (sedii permanente), contribuții sociale (angajatori nerezidenți), impozit pe venitul din salarii (salariați detașați sau salariați români angajați de angajatori nerezidenți), impozit cu reținere la sursă (contribuabili nerezidenți care obțin venituri din România).
 • Calculul și declararea impozitelor datorate în România de nerezidenți (de ex., alocarea profiturilor către sedii permanente și calculul impozitului pe profit, calculul și declararea TVA pentru activitățile din România sau pentru livrările pentru care România este țara de înregistrare în OSS, calculul impozitului pe salarii și al contribuțiilor sociale datorate în România etc.)
 • Asistență pentru contribuabilii români: analiza și pregătirea documentelor fiscale (evaluarea și pregătirea documentelor necesare pentru depunerea corectă și la timp a declarațiilor fiscale și a altor rapoarte cerute de legislația fiscală), monitorizarea termenelor limită (urmărirea cu strictețe a termenelor limită pentru depunerea declarațiilor și a altor documente fiscale pentru a evita penalitățile și a menține respectul față de cerințele fiscale), revizuiri fiscale (verificarea și revizuirea documentelor fiscale pentru a identifica eventuale erori sau discrepanțe, asigurându-se că acestea sunt corectate înainte de depunerea lor oficială), consiliere și orientare (furnizarea de consultanță și sfaturi în legătură cu schimbările legislative pentru a asigura conformarea continuă și pentru a maximiza avantajele fiscale legale disponibile), rapoarte și comunicare (furnizarea rapoartelor periodice și a comunicărilor relevante legate de conformarea fiscală, informând clienții despre obligațiile lor fiscale și eventualele modificări legislative).

Asistență în controale fiscale, în litigii fiscale sau în alte proceduri fiscale

 • Asistență și reprezentare în timpul controalelor inopinate, a verificărilor documentare, a inspecțiilor fiscale, a verificărilor situației personale sau a controalelor antifraudă, incluzând asistență la discuțiile cu echipa de inspecție fiscală, suport în rezolvarea rapidă a solicitărilor inspectorilor, pregătirea notelor explicative, a punctelor de vedere, reprezentare în discuțiile finale cu autoritățile fiscale.
 • Asistență în litigii fiscale, prin asistență în redactarea contestațiilor împotriva deciziilor de impunere, colaborarea cu avocații de litigii fiscale în inițierea acțiunilor în instanță, întocmirea de expertize, ca expert parte, atunci când se decide solicitarea probei cu expertiza.
 • Asistență în alte proceduri fiscale, cum ar fi: întocmirea și depunerea de cereri pentru emiterea soluțiilor fiscale individuale anticipate sau pentru obținerea de acorduri de preț în avans, pentru mai multă certitudine fiscală în tranzacții complexe sau cu impact material, asistență în aplicarea pentru eșalonări la plată a datoriilor fiscale, asistență în obținerea diverselor certificate etc.

Asistență în domeniul prețurilor de transfer

 • Asistență pentru întocmirea dosarelor de prețuri de transfer (DPT), pentru contribuabili mari care au obligația de a întocmi DPT anual, până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, sau pentru contribuabilii mijlocii și mici, ca urmare a unei solicitări în cadrul inspecției fiscale, sau ca parte a strategiei de conformare fiscală, precum și asistență în raportarea country by country.
 • Consultanță privind setarea prețurilor de transfer sau pentru restructurarea lanțurilor valorice, pentru grupuri de firme românești sau pentru grupuri internaționale de firme.
 • Întocmirea de rapoarte de expertiză, ca expert parte în litigii de prețuri de transfer, atunci când proba cu expertiza este considerată parte a strategiei de susținere a argumentelor într-un litigiu fiscal, cu respectarea regulilor de independență.

Studii de caz pentru consultanță fiscală și prețuri de transfer:

Ai un proiect de fiscalitate la care ai nevoie de consultanță specializată?

Taxes made simple