Skip links

Studiu de caz -
Servicii de conformare fiscală pentru un contribuabil nerezident, prestator de servicii de inginerie (global mobility, impozit pe profit)

Clientul: o firmă canadiana care oferă servicii de inginerie pe teritoriul României, în județul  Constanța, printr-un salariat detașat pe o durată mai mare de 12 luni.

Proiectul: servicii de conformare fiscală privind impozitul pe venitul din salarii și contribuții sociale, servicii de conformare fiscală privind impozitul pe profit pentru sediul permanent generat de activitatea salariatului pe teritoriul României.

De ce acest proiect a reprezentat o provocare și care este valoarea adăugată a consultantului: acest proiect a început ca un proiect de global mobility services (adică furnizarea de servicii de conformare fiscală în domeniul impozitului pe venitul din salarii și al contribuțiilor sociale datorate de salariatul persoană fizică nerezidentă detașată în România), însă s-a extins la o misiune de ținere a contabilității, inclusiv de conformare fiscală în domeniul impozitului pe profit pentru angajatorul nerezident, pentru care prezența fizică a salariatului în România, pentru o durată mai mare de 12 luni, a generat un sediu permanent. Raționamentul de atribuire a profiturilor către sediul permanent din România, colaborarea cu furnizorul de servicii de contabilitate și conformare fiscală canadian, cu scopul evitării dublei impuneri, valorificarea informațiilor din platforma și sistemul contabil al furnizorului de servicii profesionale din Canada, au constituit elementele de provocare ale misiunii.

Ai un proiect de fiscalitate la care ai nevoie de consultanță specializată?

Taxes made simple