Raportarea contabila privind impozitul pe profit

Home » Reglementari contabile » Raportarea contabila privind impozitul pe profit

impozitul_pe_profit_raportarea_contabila_nadeaoanea_Nadia_Oanea

Doresc sa semnalez modificarea Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

In luna septembrie a fost publicat, in MO 878, Ordinul 2048/2022, care implementează prevederile Directivei (UE) 2021/2101 din 24 noiembrie 2021, de modificare a Directivei 2013/34/UE (i.e. Directiva privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi).

Astfel, Directiva (UE) 2021/2101 introduce o obligatie de raportare contabila a unor informatii privind impozitul pe profit, pentru grupuri de firme sau intreprinderi autonome care isi desfasoara activitatea in mai mult de 1 jurisdictie si a caror cifra de afaceri consolidata la nivel de grup sau cifra de afaceri a intreprinderii autonome cu sucursale in alte jurisdictii este de min 750.000.000 EUR (convertit in lei: 3.700.000.000) in 2 exercitii financiare consecutive.

Obligatia de depunere a raportarii privind impozitul pe profit este instituita pentru:

  • întreprinderile-mamă de cel mai înalt rang din state membre UE, ale grupurilor de firme, atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 750.000.000 EUR (convertit in lei: 3.700.000.000) , astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare consolidate.
  • întreprinderile autonome (care nu fac parte dintr-un grup de firme) din state member UE, atunci când veniturile acestora au depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 750 000 000 EUR (convertit in lei: 3.700.000.000), astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale, daca societatile autonome au sucursale in alt stat membru UE sau in afara UE;
  • filialele mari și mijlocii din statele member UEcare sunt controlate de către o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang care nu intră sub incidența legislației unui stat membru (sunt inregistrate intr-un stat tert), atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 750.000.000 EUR (convertit in lei: 3.700.000.000), astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare consolidate. Filialele mari si mijlocii sunt firme din grup care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 9 din OMFP 1802/2014, respectiv entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Raportarea se depune in maxim 12 luni de la data bilantului si cuprinde infromatii privind:

a) numele societăţii-mamă finale sau al entităţii autonome, exerciţiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului şi, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situaţiile financiare ale societăţii-mamă finale, pentru exerciţiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicţiile fiscale incluse în anexele I şi II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;

b) o scurtă descriere a naturii activităţilor acestora;

c) numărul de salariaţi în echivalent normă întreagă;

d) veniturile, astfel cum sunt definite de IFRS-uri, cu excepţia ajustărilor de valoare şi a dividendelor primite de la entităţi afiliate;

e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e);

f) cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exerciţiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce priveşte profiturile sau pierderile impozabile din exerciţiul financiar în cauză de către entităţi în jurisdicţia fiscală relevantă;

g) cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exerciţiului financiar în cauză de către entităţi în jurisdicţia fiscală relevantă; şi

h) cuantumul câştigurilor acumulate la sfârşitul exerciţiului financiar în cauză.

In esenta, informatia din acest raport privind impozitul pe profit, pe care Directiva il numeste tot raportare pentru fiecare tara in parte, este diferita de raportarea country by country care se realizeaza conform directivei DAC4, chiar daca ea se refera tot la grupuri cu o cifra de afaceri peste 750 milioane EUR. 

  • In primul rand, aceasta raportare (care este o raportare contabila), este obligatorie doar pentru firme-mama de ultim rang din UE sau pentru filiale din UE ale unor grupuri cu sediul central in afara UE, sau pentru sucursale din UE ale unor firme independente din afara UE, daca sunt indeplinite criteriile de marime. Este un standard de transparenta asumat doar de UE, care devine pionier in acest domeniu. 
  • In al doilea rand, informatia se concentreaza pe valoarea impozitului pe profit, in fiecare stat membru, in fiecare din jurisdictiile considerate de UE ca necooperante din punct de vedere fiscal (anexele I si II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale), si agregat in statele terte (non-UE, altele decat jurisdictiile necooperante). Raportarea CbC conform DAC4 se refera la repartizarea bazei impozabile a unui grup multinational, din perspectiva tranzactiilor intragroup si a preturilor de transfer, in timp ce raportarea privind impozitul pe profit are ca tinta identificarea situatiilor de erodare a bazei impozabile si de mutare a profiturilor in general, nu doar prin preturi de transfer care sunt in dezacord cu principiul valorii de piata.
  • In al treilea rand, nu exista un schimb automat de informatii in ceea ce priveste raportarea privind impozitul pe profit, ci ea trebuie publicata conform regulilor de publicare a situatiilor financiare. In acelasi timp, informatia se publica si pe pagina de internet a firmei-mama de ultim rang din UE care are obligatia de raportare, sau a filialei din UE cu firma-mama de ultim rang din afara UE. Termenul de raportare / publicare este de 12 luni de la data bilantului.
  • In al patrulea rand,  se stabilesc responsabilitati privind publicarea raportului, la nivelul membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere ale societăţilor-mamă de ultim rang sau ale societatilor autonome din UE, respectiv la nivelul filialelor / sucursalelor din UE atunci cand firma mama de ultim rang / societatea autonoma sunt din afara UE, inclusiv obligatia acestora din urma sa depuna o declaratie conform careia firma mama de ultim rang din afara UE / societatea autonoma din afara UE nu pune la dispozitie informatii suficiente pentru publicarea raportarii pentru intregul grup / intreaga societate autonoma, daca acesta este cazul.
  • In al cincilea rand, sunt instituite obligatii pentru auditori, in sensul ca raportul de audit stabileşte dacă, pentru exerciţiul financiar anterior exerciţiului financiar pentru care au fost întocmite situaţiile financiare care fac obiectul auditului, entitatea a avut obligaţia de a publica un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu reglementarile contabile.

Prevederile Ordinului intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile ordinului de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Nadia Oanea | CCFR, CECCAR, ADIT

Despre Tax & Training

NOA Tax & Training oferă clienților consultanță specializată în probleme de taxare domestică si internațională, prețuri de transfer și training specializat în domeniul fiscal. Expertiza oferită este rezultatul a peste 20 de ani de experiență acumulată la nivel local și internațional de către Nadia Oanea, consultant fiscal, expert contabil și trainer cu experiență în domeniul financiar-contabil, la care se adaugă experiența unei rețele de colaboratori specializați.

Contactați-ne

Dacă vi s-a părut util acest articol, îl puteți distribui colegilor și prietenilor. Pentru discuții personalizate, ne puteți contacta pe email la nadia.oanea@taxandtraining.com.

Pentru mai multe articole pe teme de fiscalitate, urmăriți-ne pe LinkedIn sau Facebook: Nadia Oanea | LinkedIn, Tax & Training | Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Formularul de contact

Ai un proiect de fiscalitate la care ai nevoie de consultanță specializată?

Ai o echipa care are nevoie de training?

Ai un proiect sau o propunere de colaborare?

Completează formularul de mai jos și hai să stabilim un apel inițial
pentru a pune pe roate proiectul tău.