Skip links

O nouă amnistie fiscală tocmai a intrat în vigoare la sfârșitul lunii februarie, referitoare la recalificarea tratamentului fiscal al tichetelor cadou acordate de alte persoane decât angajatorul

O nouă amnistie fiscală tocmai a intrat în vigoare la sfârșitul lunii februarie, referitoare la recalificarea tratamentului fiscal al tichetelor cadou acordate de alte persoane decât angajatorul

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 163 din 24 februarie 2023 a fost publicată Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale. Legea anulează diferențele de obligații fiscale principale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi, respectiv, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la 31 decembrie 2020 inclusiv. Anularea se aplică inclusiv în situaţia în care tichetele cadou au fost acordate de către plătitorul de venit către angajatorul persoanelor fizice pentru a le distribui angajaţilor acestora în numele plătitorului de venit.

Diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, stinse prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată, aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2020 inclusiv, se restituie contribuabililor, la cerere. Termenul de prescripție al dreptului de a cere restituirea curge de la data intrării în vigoare a Legii 43/2023.

Pentru perioadele de până la 31 decembrie 2020, neverificate până la publicarea Legii 43/2023, în cazul unei inspecții fiscale viitoare organul fiscal nu va mai reîncadra veniturile din tichete.

Procedura de aplicare, precum şi modalităţile de restituire a sumelor prevăzute de prezenta lege se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Recomandăm clienților care au avut inspecții fiscale soldate cu decizii de impunere ca urmare a calificării veniturilor din tichete ca și venituri din salarii să urmărească apariția procedurii și să solicite anularea sumelor din decizii și, dacă este cazul, restituirea sumelor achitate.

 ***

Aceste informații nu constituie consultanță fiscală sau contabilă. Nadia Oanea sau Tax & Training SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării prevederilor fiscale și contabile în cazurile specifice fiecărui contribuabil în parte. Aceste informații nu sunt furnizate cu intenția de a contribui la evitarea ilegală sau reducerea impozitelor, taxelor sau obligațiilor accesorii impuse de autorități.

Pentru consultanță personalizată sau propuneri de training personalizate, ne puteți contacta prin e-mail la nadia.oanea@taxandtraining.com

Nadia Oanea | CCFR, CECCAR, ADIT

Tags

De ce e importanta reevaluarea cladirilor nerezidentiale in 2022

De ce e importanta reevaluarea cladirilor nerezidentiale in 2022 OG 16/2022, publicată în MO nr. 716 din 15 iulie 2022, aduce modificări privind calculul impozitului / taxei pe clădiri începând cu anul 2023. O primă modificare constă în eliminarea diferențelor privind modul de impozitare a clădirilor cu aceeași destinație (i.e.,

Taxes made simple