Modificări în ceea ce privește cotele de TVA aplicabile în 2023

Home » Fiscalitate » Modificări în ceea ce privește cotele de TVA aplicabile în 2023

Modificări în ceea ce privește cotele de TVA aplicabile în 2023  

Anul 2023 aduce modificări importante în ceea ce privește cotele de TVA aplicabile, pe care le sintetizăm în cele ce urmează:

  1. Începând cu 01 ianuarie 2023, nu se mai aplica cota redusă de 9%, ci cota normala de TVA de 19% pentru băuturile alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99 (OG 16/2022).
  2. Începând cu 01 ianuarie 2023, cota redusă de 9% se extinde de la livrarea de îngrășăminte , seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, la pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, precum şi prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, și la livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale (OG 16/2022, Ordin 4.634/397/2022); aplicarea cotei de 9% la la livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice este limtată până la 31 decembrie 2031
  3. Începând cu 01 ianuarie 2023, cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping, serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99 nu se mai supun cotei reduse de TVA de 5%, ci cotei reduse de TVA de 9% (OG 16/2022).
  4. Începând cu 01 ianuarie 2023, cota redusă de 5% pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, se aplică pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%  (OG 16/2022). Legea nr. 301/2022 clarifică ce se înțelege prin locuinţe care în momentul livrării pot fi locuite ca atare (condiție pentru aplicarea cotei de 5%), iar OG 16/2022 furnizează măsuri tranzitorii pentru anul 2023 în ceea ce privește aplicarea cotei de 5% în cazul unor acte juridice între vii încheiate înainte de 1 ianuarie 2023, care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea de astfel de locuinţe. Ordinul nr. 2053/2022 reglementează procedura privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023, iar notarii publici au obligații în cee ace privește verificarea datelor din acest Registru și înscrierea de mențiuni în actele juridice între vii întocmite, care au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile sau plata de avansuri în legărură cu asemenea transferuri.
  5. Aplicarea cotei reduse de 5% pentru livrările de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00, realizate către persoane fizice și către persoane juridice sau alte entităţi, introdusă începând cu 1 ianuarie 2022, este limitată până la 31 decembrie 2029 (OG 16/2022). Această limitare nu se aplică, însă, și pentru aplicarea cotei reduse de 5%, introdusă de la 01 ianuarie 2022, la livrarea de energie termică în sezonul rece către populație, spitale publice și private, unităţi de învăţământ publice şi private, organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, unităţile de cult, furnizori de servicii sociale, publici şi privaţi, acreditaţi, care prestează servicii sociale.
  6. Începând cu 16 ianuarie 2023, se aplică cota redusă de 5% la livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluţiilor complete, după caz, destinate locuințelor, clădirilor administraţiei publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepţia societăţilor comerciale (Legea 39/2023).
Evoluția condițiilor pentru aplicarea cotei reduse de 5% la vânzarea de locuințe ca parte a politicii sociale este sintetizată în tabelul de mai jos:
 

An

Valoare maximă locuință

Suprafața maximă

Limita număr locuințe cu 5%

Cumpărător

<=2021

450.000

120 mp

nelimitat

achiziționate de persoane fizice

2022

450.000-700.000

120 mp

Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%

achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice

2023

600.000

120 mp

Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%

achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice

Tabel nr. 1: Sumar condiții cota 5% vânzare locuințe

 

Tabelul de mai jos sintetizează condițiile de aplicare a cotei reduse de 5% ca măsuri tranzitorii pentru 2023, la vânzările de locuințe ca parte a politicii sociale:

 

Măsuri tranzitorii 2023

Valoare maximă locuință

Suprafața maximă

Limita număr locuințe cu 5%

Cumpărător

Cerințe documentare

450.000

120 mp

nu 

persoane fizice

au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea de astfel de locuințe

600.001-700.000

120 mp

Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință  cu cota redusă de 5%*

persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice

au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea de astfel de locuințe

Tabel nr. 2: Condiții pentru aplicare măsuri tranzitorii în 2023 pentru cota de 5% la livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale

Pentru orice detalii legate de TVA, ne puteți contacta
la
nadia.oanea@taxandtraining.com

Nadia Oanea | CCFR, CECCAR, ADIT

Prezenta informare nu reprezintă consultanță fiscală, si NOA Tax & Training SRL nu își asumă răspunderea pentru modul de aplicare a prevederilor fiscale pe cazurile particular ale fiecărui contribuabil în parte. Informația inclusă în prezenta informare nu este furnizată cu intenția de a ajuta la evitarea în mod nelegal a impozitelor, taxelor sau accesoriile care ar putea fi impuse de autorități.

Despre Tax & Training

NOA Tax & Training oferă clienților consultanță specializată în probleme de taxare domestică si internațională, prețuri de transfer și training specializat în domeniul fiscal. Expertiza oferită este rezultatul a peste 20 de ani de experiență acumulată la nivel local și internațional de către Nadia Oanea, consultant fiscal, expert contabil și trainer cu experiență în domeniul financiar-contabil, la care se adaugă experiența unei rețele de colaboratori specializați.

Contactați-ne

Dacă vi s-a părut util acest articol, îl puteți distribui colegilor și prietenilor. Pentru discuții personalizate, ne puteți contacta pe email la nadia.oanea@taxandtraining.com.

Pentru mai multe articole pe teme de fiscalitate, urmăriți-ne pe LinkedIn sau Facebook: Nadia Oanea | LinkedIn, Tax & Training | Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Formularul de contact

Ai un proiect de fiscalitate la care ai nevoie de consultanță specializată?

Ai o echipa care are nevoie de training?

Ai un proiect sau o propunere de colaborare?

Completează formularul de mai jos și hai să stabilim un apel inițial
pentru a pune pe roate proiectul tău.