De ce grupurile românești de firme ar trebui să ia în considerare consolidarea fiscală la nivelul impozitului pe profit? 

Home » Uncategorized » De ce grupurile românești de firme ar trebui să ia în considerare consolidarea fiscală la nivelul impozitului pe profit? 

De ce grupurile românești de firme ar trebui să ia în considerare consolidarea fiscală la nivelul impozitului pe profit? 

 

2022 este primul an pentru care se aplică consolidarea impozitului pe profit pentru grupurile fiscale în domeniul impozitului pe profit. Care sunt regulile, avantajele, dezavantajele și cum completăm declarația 101G, cu termen de depunere 25 iunie 2023?

Grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit se constituie din cel puțin două dintre următoarele entități, denumite membri:

 • o persoană juridică română/persoană juridică cu sediul social în România înființată potrivit legislației europene și una sau mai multe persoane juridice române/persoane juridice cu sediul social în România înființate potrivit legislației europene la care aceasta deține, în mod direct sau indirect, cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;
 • cel puțin două persoane juridice române la care o persoană fizică română deține, în mod direct sau indirect, cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;
 • cel puțin două persoane juridice române deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică/fizică, rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri (”CEDI”) sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informații;
 • cel puțin o persoană juridică română deținută, în mod direct sau indirect, în proporție de cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o CEDI sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informații și sediul permanent/sediul permanent desemnat din România al acestei persoane juridice străine.

Membrii trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii și pe toată perioada grupului fiscal, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • deținerea minimă de 75%: trebuie să fie îndeplinită pentru o perioadă neîntreruptă de un an, anterioară începerii perioadei de consolidare fiscală;
 • sunt contribuabili plătitori de impozit pe profit, care aplică același sistem de plată a impozitului pe profit (calcul și plată trimestrială sau calcul anual, cu plăți anticipate trimestrial) ;
 • au același an fiscal;
 • nu fac parte dintr-un alt grup fiscal în domeniul impozitului pe profit;
 • nu sunt plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau nu sunt concomitent plătitori de impozit pe profit și plătitori de impozit specific;
 • nu intră sub incidența prevederilor art. 18 (activitate de baruri și cluburi de noapte);
 • nu se află în dizolvare/lichidare, potrivit legii.

Grupul fiscal trebuie să desemneze o persoană juridică responsabilă. Aceasta este  persoana juridică română/persoana juridică cu sediul social în România înființată potrivit legislației europene, membră a unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, desemnată pentru:

 • determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal,
 • depunerea declarației de impozit pe profit și
 • efectuarea plății impozitului pe profit în numele grupului.

Codul Fiscal reglementează următoarele reguli privind calcularea rezultatului fiscal consolidat:

 1. Fiecare membru al grupului fiscal calculează propriul rezultat fiscal
 2. Rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se determină prin însumarea algebrică a rezultatelor fiscale determinate în mod individual de fiecare membru al grupului fiscal.
 3. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscală.
 4. Rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se calculează trimestrial/anual, cumulat de la începutul anului fiscal.
 5. Pierderile fiscale realizate de membri după data constituirii grupului se pot deduce din rezultatul fiscal consolidat.
 6. Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra rezultatului fiscal consolidat pozitiv al grupului.
 7. Din impozitul pe profit al Grupului se scad sumele calculate de fiecare membru pentru:
 • Creditul fiscal extern
 • Profitul reinvestit scutit
 • Creditul fiscal sponsorizare
 • Creditul fiscal pentru case de marcat electronice fiscale
 • Reducerile pentru creșterile de capital
 1. Acolo unde nu se pot scădea integral sumele calculate de fiecare membru din impozitul pe profit al Grupului, sumele se repartizează pe fiecare membru proporțional cu suma transmisă de membru în total sume transmise (prevedere expresă în Codul Fiscal doar pentru profit reinvestit scutit).

Astfel, impozitul pe profit al Grupului fiscal ar putea fi mai mic decât suma impozitului pe profit calculat de fiecare membru în parte, acesta fiind principalul avantaj potențial al creării unui grup fiscal.

La nivelul persoanei juridice responsabile și al membrilor grupului fiscal se au în vedere și următoarele reguli:

 1. persoana juridică responsabilă care efectuează scăderea sumei aferente impozitului pe profit scutit din impozitul pe profit datorat de grupul fiscal comunică fiecărui membru care a transmis astfel de sume partea ce îi revine acestuia din suma scăzută la nivelul grupului fiscal;
 2. partea care se comunică fiecărui membru, potrivit lit. a), se determină înmulțind suma scăzută la nivelul grupului fiscal cu raportul dintre sumele transmise de fiecare membru şi totalul sumelor primite de persoana responsabilă de la membrii grupului fiscal;
 3. suma care se repartizează de către membrul grupului fiscal pentru constituirea rezervei aferente profitului investit scutit este cea comunicată de persoana juridică responsabilă, potrivit lit. a).

 

Pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului în perioada aplicării sistemului de consolidare fiscală se recuperează din rezultatul fiscal consolidat al grupului. În cazul desființării grupului după perioada minimă de 5 ani, pierderile înregistrate și nerecuperate în perioada consolidării fiscale se recuperează de către persoana juridică responsabilă.

Totuși, pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit se recuperează, în ordine cronologică, timp de 7 ani, de către membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia.

Din această perspectivă, o fuziune dintre o entitate care înregistrează profit fiscal și una care are pierderi fiscale reportate are efecte fiscale mai favorabile decât crearea unui grup fiscal între cele 2 entități (presupunând că ele ar îndeplini condițiile prevăzute de lege). La fuziune, entitatea absorbantă are dreptul să reporteze și să deducă pierderile fiscale ale absorbitei. Procedural, fuziunea este, însă, o procedură juridică complexă în care este implicat Oficiul Registrului Comerțului, în timp ce crearea grupului fiscal presupune doar o procedură fiscală derulată prin organele fiscale.

 

În scopul determinării rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, persoana juridică responsabilă este obligată să evidențieze în registrul de evidență fiscală rezultatele fiscale individuale determinate de fiecare membru, precum și sumele care se scad din impozitul pe profit datorat de grup, inclusiv cele ale persoanei juridice responsabile.

Persoana juridică responsabilă este obligată să depună o declarație anuală consolidată privind impozitul pe profit în care raportează rezultatele întregului grup fiscal și este responsabilă pentru plata impozitului pe profit calculat pentru întregul grup fiscal.

În cazul în care cel puțin unul din membrii grupului fiscal intră sub incidența prevederilor art. I din OUG 153/2020, pe perioada aplicării prevederilor respective, persoana juridică responsabilă este obligată să depună declarația anuală consolidată până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz.

Declarația 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal” a fost aprobată prin Ordinul Președintelui ANAF 310/2023. Declarația cuprinde, în esență, rezultatul fiscal al grupului (i.e., profitul impozabil consolidat sau pierderea fiscală rezultată din compensarea profiturilor impozabile cu pierderile fiscale ale membrilor), și sumele care se scad din impozit, pentru a se ajunge la impozitul anual de plată al grupului.

Prin același Ordin, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit” a fost modificat, astfel încât să poată fi completat și de membrii unui grup fiscal, care nu sunt persoană juridică responsabilă. Declarația se completează și de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit. În această situație se bifează rubrica «Declarație depusă de membrul unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit». Fiecare membru al grupului fiscal completează declarația proprie. Declarația semnată electronic se transmite persoanei juridice responsabile a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, în format electronic.

Persoana juridică responsabilă are obligația de a depune și declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private efectuate de membrii grupului.

 

Cum se contabilizează impozitul pe profit al grupului fiscal? Ordinul nr. 4291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile introduce contul 694 «Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit» și contul 794 «Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit»

 • Cu ajutorul contului 694 se ține evidența cheltuielilor cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal. În debitul contului 694 «Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit» se înregistrează valoarea impozitului pe profit datorat ca urmare a decontărilor între membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (în corespondență cu contul 451 şi alte conturi în care urmează să se evidențieze datoriile respective).
 • Cu ajutorul contului 794 se ține evidența veniturilor din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal. În creditul contului 794 «Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit» se înregistrează valoarea impozitului pe profit de recuperat în urma decontărilor între membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (în corespondență cu contul 451 și alte conturi în care urmează să se evidențieze creanțele respective).

 

Fiecare membru al grupului fiscal are obligația să întocmească dosarul prețurilor de transfer, care va cuprinde atât tranzacțiile desfășurate cu membrii grupului fiscal, cât și cu entitățile afiliate din afara grupului fiscal. Dosarele prețurilor de transfer întocmite de fiecare membru al grupului fiscal vor fi prezentate de către persoana juridică responsabilă.

 

În concluzie, grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit poate ajuta firmele românești deținute majoritar de același acționar să gestioneze mai eficient datoria impozitul pe profit, însă vine și cu restricții și obligații procedurale suplimentare.

 

***

Prezenta informare nu reprezintă consultanță fiscală, si NOA Tax & Training SRL nu își asumă răspunderea pentru modul de aplicare a prevederilor fiscale pe cazurile particular ale fiecărui contribuabil în parte. Informația inclusă în prezenta informare nu este furnizată cu intenția de a ajuta la evitarea în mod nelegal a impozitelor, taxelor sau accesoriile care ar putea fi impuse de autorități.

Pentru consultanță fiscală personalizată, ne puteți contacta pe email  la nadia.oanea@taxandtraining.com 

www.taxandtraining.com

Nadia Oanea | CCFR, CECCAR, ADIT  

 

 

Despre Tax & Training

NOA Tax & Training oferă clienților consultanță specializată în probleme de taxare domestică si internațională, prețuri de transfer și training specializat în domeniul fiscal. Expertiza oferită este rezultatul a peste 20 de ani de experiență acumulată la nivel local și internațional de către Nadia Oanea, consultant fiscal, expert contabil și trainer cu experiență în domeniul financiar-contabil, la care se adaugă experiența unei rețele de colaboratori specializați.

Contactați-ne

Dacă vi s-a părut util acest articol, îl puteți distribui colegilor și prietenilor. Pentru discuții personalizate, ne puteți contacta pe email la nadia.oanea@taxandtraining.com.

Pentru mai multe articole pe teme de fiscalitate, urmăriți-ne pe LinkedIn sau Facebook: Nadia Oanea | LinkedIn, Tax & Training | Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Formularul de contact

Ai un proiect de fiscalitate la care ai nevoie de consultanță specializată?

Ai o echipa care are nevoie de training?

Ai un proiect sau o propunere de colaborare?

Completează formularul de mai jos și hai să stabilim un apel inițial
pentru a pune pe roate proiectul tău.