De ce e importanta reevaluarea cladirilor nerezidentiale in 2022

Home » Masuri fiscale » De ce e importanta reevaluarea cladirilor nerezidentiale in 2022

impozitul pe clădiri

Cum se modifică impozitul pe clădiri din 2023, după publicarea OG 16/2022? De ce este important să luăm în considerare reevaluarea în scop fiscal a clădirilor nerezidențiale până la 31 decembrie 2022?

OG 16/2022, publicată în MO nr. 716 din 15 iulie 2022, aduce modificări privind calculul impozitului / taxei pe clădiri începând cu anul 2023.

O primă modificare constă în eliminarea diferențelor privind modul de impozitare a clădirilor cu aceeași destinație (i.e., rezidențiale și nerezidențiale), deținute de proprietari persoane fizice, respectiv persoane juridice. Din 2023, se va aplica același set de reguli, indiferent dacă proprietarul este persoană fizică sau juridică.

În al doilea rând, impozitul se calculează prin aplicarea cotei procentuale de impozit la valoarea clădirii. Atât pentru clădirile rezidențiale, cât și pentru cele nerezidențiale, valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

Codul Fiscal face referire doar la cotele minime de impozitare aplicabile, diferențiate pe destinația clădirii, astfel:

  • Clădiri rezidențiale – cota minimă de impozit este de 0,1% (până la 31.12.2022, cota de impozit reglementată era de 0,08%-0,2%, indiferent de proprietar)
  • Clădiri nerezidențiale – cota minimă de impozit este de 0,5% (până la 31.12.2022, cota de impozit reglementată era de 0,2%-1,3%, indiferent de proprietar).

Se constată că minimul cotelor de impozit, este din 2023, mai mare decât valoarea minima a cotelor de impozitare reglementate la 31.12.2022, atât pentru clădiri rezidențiale, cât și pentru cele nerezidențiale.

Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București, fiind, în acest moment, un mare element de incertitudine pentru contribuabilii care își construiesc bugetele pe 2023.

Pentru clădirile cu destinație mixtă (rezidențială și nerezidențială), impozitul se calculează pentru întreaga suprafață a clădirii conform regulilor aferente utilizării majoritare (peste 50% din suprafața clădirii). Până la 31 decembrie 2022, se însumează impozitul aferent suprafețelor cu destinație rezidențială și nerezidențială.

În situația în care Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România nu conțin informații despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza unei unități administrativ-teritoriale, cota de impozit stabilită de consiliul local se va aplica asupravalorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022 (pentru clădirile rezidențiale), respectiv asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022, în cazul clădirilor nerezidențiale.

Din acest motiv, chiar dacă din 2023 nu mai este necesară reevaluarea în scop fiscal a clădirilor nerezidențiale, cel puțin o dată la 5 ani, este foarte important pentru proprietarii de clădiri nerezidențiale să evalueze necesitatea efectuării în 2022 a evaluării în scop fiscal a clădirilor nerezidențiale, astfel încât să se asigure că există o valoare actualizată a clădirilor nerezidențiale (e.g., hale industriale, spații comerciale, depozite, clădiri administrative etc.) în evidențele organelor locale la 31 decembrie 2022.

Organele fiscale locale vor întocmi şi vor transmite contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de acestea, precum şi impozitul aferent acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. În situația în care contribuabilii nu răspund organului fiscal local în termen de 30 de zile de la primirea comunicării, se consideră acceptare tacită a datelor înscrise în comunicare.

OG 16/2022 nu menționează care este regimul juridic al comunicării organelor fiscale locale (dacă este act administrativ fiscal care poate fi contestat) sau al răspunsului contribuabilului (dacă reprezintă o contestație sau o contrapropunere într-un proces de negociere / mediere). Totuși, existența unei evaluări a clădirilor nerezidențiale efectuată până la sfârșitul anului 2022 ar putea reprezenta un bun argument în susținerea unei contraoferte privind valoarea impozabilă a clădirii. Orice contraofertă privind cota de impozit nu este cert că poate fi făcută, și ar putea fi, eventual, susținută cu argumente economice (cât anume poate bugetul afacerii să susțină ca impozit pe clădiri, în condiții de rentabilitate normală a afacerii în care este utilizată clădirea nerezidențială).

Pentru a complica și mai mult lucrurile Legea 252/2022 publicată în MO după data publicării OG 16/2022, modifică prevederile Codului Fiscal în vigoare în 2022, în sensul aplicării unei cote majorate de 2% pentru persoane fizice / 5% pentru persoane juridice în cazul nedepunerii raportului de evaluare în scop fiscal a clădirilor nerezidențiale, și numai cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Aceste prevederi s-ar aplica începând cu 1 ianuarie 2023!

Despre Tax & Training

NOA Tax & Training oferă clienților consultanță specializată în probleme de taxare domestică si internațională, prețuri de transfer și training specializat în domeniul fiscal. Expertiza oferită este rezultatul a peste 20 de ani de experiență acumulată la nivel local și internațional de către Nadia Oanea, consultant fiscal, expert contabil și trainer cu experiență în domeniul financiar-contabil, la care se adaugă experiența unei rețele de colaboratori specializați.

Contactați-ne

Dacă vi s-a părut util acest articol, îl puteți distribui colegilor și prietenilor. Pentru discuții personalizate, ne puteți contacta pe email la nadia.oanea@taxandtraining.com.

Pentru mai multe articole pe teme de fiscalitate, urmăriți-ne pe LinkedIn sau Facebook: Nadia Oanea | LinkedIn, Tax & Training | Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Formularul de contact

Ai un proiect de fiscalitate la care ai nevoie de consultanță specializată?

Ai o echipa care are nevoie de training?

Ai un proiect sau o propunere de colaborare?

Completează formularul de mai jos și hai să stabilim un apel inițial
pentru a pune pe roate proiectul tău.