Skip links

Cum vor arăta pachetele salariale din 2023?

Care mai sunt beneficiile salariale cu fiscalitate favorabilă după publicarea OG 16/2022?

Oferirea unui pachet salarial atractiv este o condiție esențială pentru atragerea și retenția talentelor. Angajatorii trebuie să își modeleze politica de remunerare, astfel încât să includă acele componente cu o fiscalitate favorabilă, care să majoreze veniturile nete ale salariaților, cu un cost optim pentru angajator și, în același timp, să ofere cele mai interesante beneficii pentru angajați.

Așadar, care mai sunt beneficiile salariale cu fiscalitate favorabilă după publicarea OG 16/2022?

Biletele de valoare acordate de angajator sunt impozabile doar cu 10% impozit pe venit, neintrând în baza de calcul a contribuțiilor sociale, astfel:

  • Tichetele de masă, în limita unui tichet pe zi lucrătoare (excluse zilele de concediu sau de deplasare în interesul serviciului)

  • Tichetele de creșă în limita a 450 lei / lună, pentru fiecare copil aflat la creșă

  • Tichetele culturale, în limita a 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional

  • Voucherele de vacanță, în limita a 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

Pentru tichetele cadou se datorează atât impozit pe venit, cât și contribuții sociale, singura excepție fiind cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, pentru care veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie dintre cele de mai jos, nu depășește 300 lei:

  • cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;

  • cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

  • cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Indemnizația de delegare / detașare în interesul serviciului, în țară și în străinătate, prestațiile suplimentare primite de salariații cu clauză de mobilitate, respectiv de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier sunt considerate venituri neimpozabile din perspectiva impozitului pe venit și nu sunt incluse în baza de calul a contribuțiilor sociale, pentru suma minima dintre 2 plafoane:

  • Plafon 1: 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor, pentru deplasări în țară sau în străinătate

  • Plafon 2: 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

Prin OG 16/2022 se introduce, începând cu 1 ianuarie 2023, un al treilea plafon pentru neincluderea în baza impozabilă privind impozitul pe venit și în baza de calcul a contribuțiilor sociale:

  • Plafon 3: plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Plafonul 3 se aplica pentru 7 tipuri de beneficii în natură pe care angajatorul le-ar putea acorda salariatului:

  1. prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, cu excepția clauzei de mobilitate acordată persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (HG 38/20)8)

  1. contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii (i.e. hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate), in limita valorii zilnice a unui tichet de masă, atunci când salariatul nu este în telemuncă sau în munca de la domiciliu, și când nu se acordă tichete de masă

  1. cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii (i.e., în unitățile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat), în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană

  1. contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate

  1. contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

  1. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, in limita a 400 euro anual, pentru fiecare persoană;

  1. sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.

Ordinea în care cele 7 tipuri de venituri se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de angajator.

În contextul acestor modificări, departamentele de HR trebuie să acorde atenție regândirii pachetelor de beneficii, și, pentru a satisface nevoi diverse ale angajaților, cred că vom vedea ca trend acordarea unui pool de beneficii din care salariații să își poată alege beneficiile care li se potrivesc cel mai bine cu situația personală, în limitele plafoanelor stabilite la nivel de companie. 

 ***

Aceste informații nu constituie consultanță fiscală sau contabilă. Nadia Oanea sau Tax & Training SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării prevederilor fiscale și contabile în cazurile specifice fiecărui contribuabil în parte. Aceste informații nu sunt furnizate cu intenția de a contribui la evitarea ilegală sau reducerea impozitelor, taxelor sau obligațiilor accesorii impuse de autorități.

Pentru consultanță personalizată sau propuneri de training personalizate, ne puteți contacta prin e-mail la nadia.oanea@taxandtraining.com

Nadia Oanea | CCFR, CECCAR, ADIT

Tags

Putem sau nu sa plătim cu cash, asta-i întrebarea!

Putem sau nu sa plătim cu cash, asta-i întrebarea! Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, publicată în MO 977 din 27 octombrie 2023, a modificat Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar.
Tags

De ce e importanta reevaluarea cladirilor nerezidentiale in 2022

De ce e importanta reevaluarea cladirilor nerezidentiale in 2022 OG 16/2022, publicată în MO nr. 716 din 15 iulie 2022, aduce modificări privind calculul impozitului / taxei pe clădiri începând cu anul 2023. O primă modificare constă în eliminarea diferențelor privind modul de impozitare a clădirilor cu aceeași destinație (i.e.,

Taxes made simple