Skip links

Calculul anual de impozit pe profit la 2022 – ce mai putem face pe sfârșit de an, ca să maximizăm facilitățile fiscale

Calculul impozitului pe profit anual pentru 2022 – ce mai putem face pe sfârșit de an, ca să maximizăm facilitățile fiscale

Calculul impozitului pe profit anual pentru 2022 – ce mai putem face pe sfârșit de an, ca să maximizăm facilitățile fiscale?

Suntem la sfârșitul lunii noiembrie, și mai este foarte puțin până la sfârșitul anului 2022. Pentru firme, și pentru specialiștii din departamentele lor financiar-contabile, luna decembrie este o lună în care se fac calcule și se decid atât ultimele achiziții din bugetele pe 2022, cât și alocarea de sume din profituri pe destinații de interes pentru societate sau pentru acționari.

În acest context, doresc să reamintesc câteva prevederi fiscale de care factorii de decizie din societăți și departamentele financiar-contabile ale acestora ar trebui să țină cont la sfârșitul anului, astfel încăt să își optimizeze în mod legal sarcina fiscală privind impozitul pe profit și să aloce din profit sume pentru activitățile de interes pentru stakeholder-i.

În primul rând, societățile plătitoare de impozit pe profit trebuie să decidă dacă utilizează profiturile acumulate pentru reinvestire și dezvoltare sau decid repartizarea lor ca dividende, către acționari / asociați. Un mix optim între remunerarea acționarilor și reinvestire pentru dezvoltare este cheia unei creșteri sănătoase a companiilor românești, și prevederile fiscale nu trebuie ignorate atunci cand se fac calculele.

Scutirea de profit reinvestit – una din cele mai atractive facilități pentru creșterea societății

Reamintesc că profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit.

Ultima lună din an, în care societățile au o imagine de ansamblu asupra profiturilor cumulate de la începutul anului, este momentul pentru a decide cat anume din profituri mai pot fi reinvestite, iar sumele corespunzătoare investițiilor realizate din profitul brut vor fi scăzute direct din impozitul pe profit de plată. Această facilitate va fi extinsă în 2023 pentru profitul investit în active utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele reprezentând retehnologizare, care urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.

Sponsorizarea entităților non-profit – restricții introduse în 2022

De asemenea, societățile pot să decidă până la sfârșitul anului să acorde sponsorizări sau burse private, și pot să scadă din impozitul pe profit aceste sume, în limita a minimul dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit (după scăderea impozitului reinvestit scutit).

Noutatea față de anul 2021 este că firmele nu mai pot reporta în următorii 7 ani sumele sponsorizate, pentru care nu au în an suficientă capacitate pentru credit fiscal intern (i.e., scăderea din impozitul pe profit), deci departamentele financiar-contabile trebuie să fie atente când fac calculele de impozit și se recomandă prudență în deciziile de alocarea a unor sume pentru această activitate de CSR a firmelor.

În contextul acestei modificări legislative, foarte probabil că multe firme au amânat pentru luna decembrie 2022 calculul privind sumele posibile a fi acordate ca sponsorizări și care se pot scădea din impozitul pe profit de plată. De asemenea, dacă nu se poate face calculul cu precizie decât spre sfârșitul anului, ceea ce nu mai lasă suficient timp să se încheie contractele de sponsorizare dorite, firmele pot decide și în 2023 să direcționeze din profit sume pentru sponsorizarea ONG-urior selectate, prin depunerea la ANAF a unui formular de direcționare a impozitului. Nu în ultimul rând, reamintesc că beneficiarul sponsorizării trebuie să fie înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Sponsorizările efectuate în anii precedenți (până la anul 2021 inclusiv), care s-au reportat deoarece în anul sponsorizării firmele nu au realizat suficient profit și nu au avut impozit de plată din care să scadă respectivele sponsorizări, vor fi reportate în continuare, până la împlinirea termenului de 7 ani. Practic, mecanismul reportării sumelor din sponsorizare, ca și credit fiscal, va lua sfârșit în anul 2028 (pentru sumele din 2021).

Alte posibile deduceri din impozitul pe profit de plată pentru anul 2022

De asemenea, firmele care au achiziționat case de marcat electronice fiscale deduc valoarea achizițiilor din impozitul pe profit de plată, după ce au dedus mai întâi profiturile reinvestite scutite și creditul fiscal pentru sponsorizări.

Reducerea impozitului pe profit anual, pentru creșterea de capital

La final, după aplicarea scutirilor și deducerilor de mai sus din impozitul pe profit, firmele trebuie să calculeze dacă se încadrează în condițiile pentru acordarea de reduceri din impozitul pe profit, pentru creșteri de capital, conform OUG 153/2020.

Reamintim că este vorba de 3 reduceri diferite, pentru care condițiile sunt următoarele:

  • Dacă societatea are în an (2022) capitaluri proprii pozitive, calculate conform bilanțului, atunci beneficiază de o reducere de 2% din impozitul pe profit datorat în an;
  • Dacă societatea are în an (2022) o creștere a capitalului propriu ajustat față de anul precedent (2021), în funcție de valoarea creșterii, mai beneficiază de o reducere a impozitului între 5 și 10%.
  • Dacă societatea are în an (2022) o creștere a capitalului propriu ajustat față de anul de bază (2020), de minim 5%, mai beneficiază de o reducere de 3% a impozitului pe profit datorat în an.

Așadar, capitalul propriu ajustat nu include profitul sau pierderea din an, și nici repartizarea profitului în an. De unde rezultă că, în funcție de deciziile de a repartiza profiturile curente sau pe cele reportate la dividende (fie ca dividende interimare în trimestrele 1-3 din an, fie ca dividende din anii precedenți), capitalul propriu la sfârșit de an poate fi pozitiv sau nu, iar capitalului propriu ajustat poate să înregistreze creșteri față de anul precedent (2021) sau față de anul de bază (2020).

Firmele care au decis un mix echilibrat între remunerarea acționarilor prin dividende și reinvestirea profiturilor pentru creștere vor beneficia în 2022 de o reducere a impozitului pe profit care poate merge până la 14%. În condițiile schimbării cotei de impozitare a dividendelor, de la 5% în 2022, la 8% în 2023, este posibil ca tentația dividendelor interimare impozitate la o cotă mai mică de impozit în 2022 să fi redus șansa firmelor de a beneficia de reduceri consistente din impozitul pe profit de plată la 26 iunie 2023, termenul pentru plata impozitului anual la 2022.

În materialul video de mai jos, pe care l-am realizat împreună cu Contzilla.ro și Smartbill, puteți viziona explicații detaliate ale modului de calcul al facilităților fiscale de mai sus.

Rulează videoul

De asemenea, spre exemplificare, am atașat un calcul al scutirilor, deducerilor si reducerilor din impozit, pe care îl puteți accesa la link-urile de mai jos.

Ce se scade din Impozit – Nadia Oanea

Calcul OUG 153 din 2020 – Nadia Oanea

 ***

Aceste informații nu constituie consultanță fiscală sau contabilă. Nadia Oanea sau Tax & Training SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării prevederilor fiscale și contabile în cazurile specifice fiecărui contribuabil în parte. Aceste informații nu sunt furnizate cu intenția de a contribui la evitarea ilegală sau reducerea impozitelor, taxelor sau obligațiilor accesorii impuse de autorități.

Pentru consultanță personalizată sau propuneri de training personalizate, ne puteți contacta prin e-mail la nadia.oanea@taxandtraining.com

Nadia Oanea | CCFR, CECCAR, ADIT

Tags

Instrument de simulare a costului pachetelor salariale in 2023

Instrument de simulare a costului pachetelor salariale in 2023 Doresc sa va anunt ca am rafinat un instrument de simulare în Excel menit să ajute antreprenorii să construiască mai ușor pachetele salariale în 2023. Ideea mi-a venit ca urmare a colaborarii in luna august 2022 cu revista Business Magazine, care a
Tags

De ce e importanta reevaluarea cladirilor nerezidentiale in 2022

De ce e importanta reevaluarea cladirilor nerezidentiale in 2022 OG 16/2022, publicată în MO nr. 716 din 15 iulie 2022, aduce modificări privind calculul impozitului / taxei pe clădiri începând cu anul 2023. O primă modificare constă în eliminarea diferențelor privind modul de impozitare a clădirilor cu aceeași destinație (i.e.,
Tags

Cum deducem cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile intragrup începând din 2024, și alte informații fiscale utile

Cum deducem cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile intragrup începând din 2024, și alte informații fiscale utile 1. Deductibilitatea costului excedentar al îndatorării, pentru împrumuturi intragrup Începând cu 1 ianuarie 2024, OUG 115/20023 a modificat regulile privind deductibilitatea costurilor excedentare ale îndatorării. Începând cu această dată, firmele membre ale unor grupuri, care

Taxes made simple