Skip links

Studiu de caz -
Asistență în domeniul prețurilor de transfer

Clientul: un mare jucător român în domeniul imobiliar, listat, un grup de firme care integrează activități precum dezvoltare imobiliară, servicii de arhitectură, servicii de antrepriză în construcții, servicii de management al proprietății, servicii financiare

Proiectul: asistență în setarea prețurilor de transfer pentru tranzacțiile intragrup inițiate în 2022 și 2023 și întocmirea dosarului de prețuri de transfer DPT solicitat de Ordinul 442/2016 pentru firmele din grup, mari contribuabili.

De ce acest proiect a reprezentat o provocare și care este valoarea adăugată a consultantului: rapiditatea cu care s-a dezvoltat grupul în ultimii ani, prin achiziția majorității părților sociale la firme terțe cu care în trecut a avut relații de afaceri extinse, a făcut ca proiectul de setare a prețurilor de transfer să fie o prioritate, astfel încât prețurile practicate în relațiile intra-grup să reflecte valoarea de piață. Numărul mare de tranzacții intragrup, și derularea în paralel a misiunii de TP setup și a celei de documentare a prețurilor de transfer, din perspectiva termenului legal de întocmire a dosarului de prețuri de transfer, a constituit elementul de dificultate, solicitând coordonare și o abordare atât din perspectiva firmei mamă a grupului, cât și a celorlalte subsidiare care prestează servicii către firma mamă.

Ai un proiect de fiscalitate la care ai nevoie de consultanță specializată?

Taxes made simple